Thiếp là yêu hồ ngàn năm tu luyện

Ngằn năm tu luyện ngằn năm cô độc

Lặng lẽ trong đên dài liệu có ai nghe thấy tiếng khóc

Giữa đèn hoa lệ liệu có ai nhìn thiếp nhảy múa

Thiếp là yêu hồ ngằn năm chờ đợi

Ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc

Giữa trốn hồng trần cuồn cuộn ai là người hạ lơi chú ái tình

Giữa biển người mênh mang ai là người hạ độc duợc tình yêu

Khi em yêu chàng ,chàng mới là anh thư sinh nghèo đọc sách

Khi thiếp ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc

Hãy để thiếp múa thêm một điệu mũa nữa vì chàng

Thiếp chính là con hồ ly trắng ngàn năm truớc được chàng cứu sống

Chàng nhìn tay áo tung bay ,tay áo tung bay

Thề non hẹn biển chỉ là mây khói

Hãy để thiếp múa thêm một điệu múa nữa vì chàng

Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi ly biệt

Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay

Thề non hẹn biển chỉ là mây khói

Thề non hẹn biển chỉ là mây khói

Tran Thuy Trình bày:   Ca sỹ Tran Thuy

Sponsor Links