Lời bài hát 迎春花/ hoa đón xuân - ca sỹ uông minh thuyên ft. trịnh thiếu thu

(女)好一朵迎春花,人人都爱它.转 (男)好一朵迎春花,迎来大地放光华.自 (女)好一朵迎春花,它开每一家.音 (男)好一朵迎春花,茂盛艳丽春色雅.魁 (女)迎春花开,带来了好年华.网 (男)迎春花艳,倍觉景致如画.i (女)花开富贵,人尽畅怀.n (男)万事胜意,无牵挂.k (合)好一朵迎春花,谁人不爱它.u 好一朵迎春花,迎来大地绣彩霞.i 插起那迎春花,芬芳播千家.· 插起那迎春花,人人齐共欢乐吓.c (音乐过门......)o (女)迎春花开,带来了好年华.m (男)迎春花艳,倍觉景致如画.  (女)花开富贵,人尽畅怀.  (男)万事胜意,无牵挂.  (合)好一朵迎春花,谁人不爱它.  好一朵迎春花,迎来大地绡彩霞.  插起那迎春花,芬芳播千家.  插起那迎春花,人人齐共欢乐吓


Sponsor Links