Alouette dễ thương hãy đến với ta nào
Alouette đến đây cùng ta hát ca
Alouette dễ thương hãy đến với ta nào
Alouette đến đây cùng ta hát ca
Nào mình cùng cười vui nghe chim
Chim líu lo đón ánh mặt trời
Dang đôi tay dang đôi tay
Chim chim ơi chim chim ơi Ô Ô Ô Ô
Alouette dễ thương hãy đến với ta nào
Alouette đến đây cùng ta hát ca
Nào mình cùng cười vui nghe chim
Ta nắm tay đón ánh mặt trời
Dang đôi chân dang đôi chân
Nghiêng hai tay nghiêng hai tay
Alouette Alouette Ô Ô Ô Ô

Alouette gentille Alouette
Alouette gentille Alouette
Alouette gentille Alouette
Alouette gentille Alouette
Je te plumerai la tête
Je te plumerai la tête
Et la tête et la tête
Alouette Alouette Oh Oh Oh Oh
Alouette gentille Alouette
Alouette Je te plumerai
Je te plumerai le bec
Je te plumerai le bec
Et la bec et la bec
Et la tête et la tête
Alouette Alouette Oh Oh Oh Oh

Trình bày:   Ca sỹ Hợp Ca

Sponsor Links