trời nắg trời nắg thỏ đi tắm nắg
vươn vai vươn vai thỏ dựng đôi tai =)
nhảy tới nhảy tới đùa trog nắg mới
bên nhau bên nhau bên nhau ta cùg chơi =))=))
............. ....
mư to rồi mưa to rồi mau mau mau dậy thôi =))=))=))

Trình bày:   Ca sỹ Hợp Ca

Sponsor Links