Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc-Nam-Trung từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì Đạo Thiêng. Nào cùng vui trong ánh Đạo Vàng rạng ngời bốn phương. Vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam. Noi tấm gương Ngài Thích Ca Giải thoát chúng sinh. Chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình. Bao nỗi vui lành tràn lan hòng tan đau đớn. Chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết Đoàn.
Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc-Nam-Trung từ nay. Nào cùng nắm tay kết lên 1 đài sen. Cùng làm sao cho đóa sen Ngài đời đời ngát hương. muôn phương thắm nhuần Phật Giáo Việt Nam. Noi tấm gương Ngài Thích Ca Giải thoát chúng sinh. Chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình. Bao nỗi vui lành tràn lan hòng tan đau đớn. Chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết Đoàn.

Trình bày:   Ca sỹ Hợp Ca

Sponsor Links