Nhạc sỹ: Tăng Nhật Tuệ

Không biết không em anh thế nào?
Giờ chưa xa mà lòng đã nhớ
Không biết mai khi ta rời nhau
Có nhớ bao nhiêu thương đậm sâu
Cố gắng cười khi ta gặp nhau

Anh biết xa nhau em cũng buồn
Buồn vì chưa thể quên hơi ấm
Ta đã trao nhau như ngày đầu
Anh lỡ mang đi hoài mong cho nỗi đâu dâng lên ngập lòng
Và nếu đã biết như thế níu giữ nhau thật lâu
Sẽ mãi yêu như lần yêu đầu
Gần nhau vui thêm dù giây phút, đừng rời cách xa
Anh là riêng của mình em chỉ thế thôi

Để nếu có lỡ xa cách hối tiếc chi người ơi
Đã chút thương yêu gửi hết rồi
Thì khi yêu xin đừng hờn rỗi đừng làm nước mắt rơi
Em là riêng của mình anh chỉ thế thôi...
Người ơi...


Sponsor Links