Thiếp là yêu hồ ngàn năm tu luyện
Ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc
Lặng lẽ trong đêm dài liệu có ai nghe thấy tiếng khóc
Giữa đèn hoa lệ liệu có ai nhìn thiếp nhảy múa
Thiếp là yêu hồ ngằn năm chờ đợi..
Ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc
Giữa trốn hồng trần cuồn cuộn ai là người hạ lơi chú ái tình
Giữa biển người mênh mang ai là người hạ độc duợc tình yêu
Khi em yêu chàng ,chàng mới là anh thư sinh nghèo đọc sách
Khi thiếp ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc............
Hãy để thiếp múa thêm một điệu mũa nữa vì chàng
Thiếp chính là con hồ ly trắng ngàn năm truớc được chàng cứu sống
Chàng nhìn tay ao tung bay ,tay áo tung bay
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói
Hãy để thiếp múa thêm một điệu múa nữa vì chàng
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi ly biệt
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói.....


Sponsor Links