Em là một con hồ li tu hành ngàn năm
Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc
Mỗi đêm thanh vắng
Có ai nghe thấy chăng tiếng em đang khóc
Nơi đèn hoa lấp loáng,
Có ai trông thấy em đang múa hay không?

Em là một con hồ li chờ đợi ngàn năm,
Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm cô độc
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn
Ai là người đã hạ lời chú ái tình
Giữa biển người mênh mang
Là ai đã hạ thuốc độc tình yêu

Khi em yêu chàng, chàng mới chỉ là anh thư sinh nghèo đọc sách
Khi em ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc

Hãy để em múa thêm một khúc nữa vì chàng
Em chính là con hồ ly trắng trăm ngàn năm trước được chàng cứu sống
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói

Hãy để em múa thêm một khúc nữa vì chàng
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi li biệt
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói


Sponsor Links