ba lí tang tình mà nghe ta hò ba lí tình tang ba lí tình tang.trèo lên trên rẫy khoai lang .ba lí tang tình mà nghe ,ta hò ba lí tình tang ba lí tình tang.trẻ tre mà đan sịa là hố,cho nàng phơi khoai ,khoan hố khoan là hố hò khoan .


Sponsor Links