Nếu mây kia mang người yêu e đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người yêu e mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm e với e mong một ngày không cách xa

Biết đâu mai này là mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu e nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho e lẻ loi một bóng hình
Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng a
Dù cho mình cách xa …

Ngày hôm qua a chợt mang nắng tới
Chợt làm ngẩn ngơ đắm say e chiếc hôn bối rối
Chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua
Đường dài tay trong tay e nghe mùa xuân ôi đắm say

Và rồi a nơi thật xa e mang tình yêu không phôi pha
Mỉm cừơi khi bỗng nhớ a, e nâng câu hát
Hát yêu a thật nhiều, nhớ môi a thật nhiều
Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó e gọi ai

Nếu mây kia mang người yêu e đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người yêu e mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm e với e, mong một ngày không cách xa

Biết đâu mai này là mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu e nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho e lẻ loi một bóng hình
Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng a
Dù cho mình cách xa …

Ngày hôm qua a chợt mang nắng tới
Chợt làm ngẩn ngơ đắm say e chiếc hôn bối rối
Chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua
Đường dài tay trong tay e nghe mùa xuân ôi đắm say

Và rồi a nơi thật xa e mang tình yêu không phôi pha
Mỉm cừơi khi bỗng nhớ a, e nâng câu hát
Hát yêu a thật nhiều, nhớ môi a thật nhiều
Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó a gọi ai

Nếu mây kia mang người yêu e đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người yêu e mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm e với e mong một ngày không cách xa

Biết đâu mai này là mây thênh thang ngừơi say bên mình
Biết đâu e nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho e lẻ loi một bóng hình
Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng a
Dù cho mình cách xa …
Dù cho mình cách xa …


Sponsor Links