Nhạc sỹ: Lời: Thích Trí Giải

Phật Pháp nhiệm mầu
Làm cho thế giới an vui đẹp biết bao
Và chân lý, rạng ngời, còn độ cho.
Chúng sinh an lạc muôn đời

Tăng chúng nhiều đời
Truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi
Ai cũng thấm nhuần
Lòng từ bi xóa tan hận thù người ơi
ĐK:
Yêu thương, hờn ghen
Tham ái, sân si
Bao nghiệp chướng, đi vào tâm thức
Nên tu thiện tâm, sẽ thấy tâm ta
Từ ngàn đời, Phật tính có trong lòng ta

Vẫn thấy, cuộc đời
Còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai
Năm tháng tu hành
Mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai.


Sponsor Links