Ai bảo ăn chay là khổ. Ăn chay vui lắm chứ ( ăn chay vui lắm chứ). Vì từ bi , tấm lòng vị tha. Vì thương sót chúng sinh, không lấy xác sinh làm vui. Mà dùng chay thanh khiết, bát cơm gạo ta chấm tương chao cơm trắng vào thật mau (Cơm trắng vào thật mau). Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây. Lòng mang ân dị bác nông phu cấy cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công. Muôn loài vui sống
không lo ận thù ( muôn loài vui sống không lo ận thù)
Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết ( ăn chay đi sẽ biết). Lòng thảnh thơi mặt đời thay đổi, đường đi đi ta cứ đi. Đã quyết noi gương từ bi thì bật lòng chi ân oán. Nếu gieo nhân ai cãi vô cương sao cái lành quật cây ( sao cái lành quật cây). Đừng mong đến già khi tuổi xuân sớm qua.
Cùng gieo duyên lành nếu tâm qua về. Về gương bóng phật gương pháp đối kề gương tâm. Nương nhờ tam bảo ,hoa sen nở bừng( nương nhờ tam bảo, hoa sen nỡ bừng) la ...lá...la...lá... la...la...là... ...lá . lá ... lá ... la ... la... là... là... la. La... lá... la... lá ... là ... là .... la

Chí Tâm Trình bày:   Ca sỹ Chí Tâm

Sponsor Links