Một giọng hò nhớ nhớ thương
Quê hương ơi mang mác giọng hò
Hò ơi ..........
Nghe câu hò đất mẹ thấy dáng hình quê hương
Quê hương em đây miền Quảng Trị
Một vùng lớn rộng, một đồng lúa mênh miing
Một cánh rừng xanh thẳm, biển hát mãi ngàn lời

Ơi hò...ơi hò....
Nghe không gian nảy mầm, yêu quê hương vượt lên sòng gió
Thạch Hãn đó, Mai lLĩnh là đây, biết mấy ân tình
Giữa muôn trùng non nước, nắng cháy bão bùng vẫn chung lòng sau trước
Để mãi mãi xanh một giọng hò
Xanh xanh mãi một giọng hò nhớ nhớ thương thương
Một giọng hò nhớ nhớ thương thương...( x2

Vân Khánh Trình bày:   Ca sỹ Vân Khánh

Sponsor Links