Nhạc sỹ: Phạm Duy

Này cô em * nho nhỏ Này cô em tóc demi garcon, Chiều hôm nay xuống đường đón gió, Cô có tình cờ, Nhìn thấy anh không? Này cô em * nho nhỏ Này cô em có nụ cười ngây thơ Thành khi không quãng đường im gió, Không gió lấy gì lang thang, Cô có thương thầm anh không? Đời chim muôn nhánh khổ nguy nan (àn...) Mà anh mang tội gốc chưa tan (àn...) Cửa chùa nào mà không rộng mở (ơ ớ...) Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân? Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa, Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng, Chúa cũng xót thương người lầm than... Này cô em * nho nhỏ Này cô em tóc demi garcon, Đạp xe vô lối chờ anh ngó Quên hết giận hờn, Thù ghét đám đông... Này cô em * nho nhỏ Này cô em mắt trời bao dung, Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ Trước khi nhìn đám đông, Trước khi vào đám đông...

Duy Quang Trình bày:   Ca sỹ Duy Quang

Sponsor Links