Có con chim vành khuyên mập,Dáng trông thật du côn quá.Mặt sẹo,đầu đinh "Đánh chết cha xóm làng".Chim đập bác chào mào bầm tím,Chim đập cô sơn ca bầm xanh,Chim đập anh chích chòe bầm đen,Chim đập chị sáo nâu bầm dập.Có con..chim vành khuyên mập, Kết băng cùng con chim ốm,Đầu trọc, mặt ngu, giống đứa đang ngồi đọc. Ừ nhỉ!!!!!!


Sponsor Links