Em ra ngoại thành mây thơm gió mới
Chào MHX chân bước tung tăng
Ngày đi như sông đêm hồng như nắng
Chào mhx em chào mhx.

Em đem ánh sáng đễn trẻ em nghèo
I tờ tập đọc dạt dào suối reo
Em xây mái ấm dựng cây lợp nhà
Mẹ cười bảo em
Thương đứa con xa

Nơi em đi qua có bàn tay gieo hạt
Nơi con kênh xanh có thêm dòng suối mát
Bầu trời bát ngát đón mhx
Ươm hoa đất mẹ em ra ngoại thành.


Sponsor Links