Nhạc sỹ: đAng Cập Nhật

Bèo dạt mây trôi,chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi..,chim ca tang tính tình cá lội
Ngậm một tin trống,hai tin đợi,ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh.
Một mành trăng treo suốt canh thâu
Anh ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ…ai sương rơi,trăng đã ngả,trăng tàn
Cành tre đưa trước ngõ là gió la đà
Em vẫn mong chờ,sao chẳng thấy anh…….

Mòi mỏi trông trăng suốt canh thâu
Anh ơi trăng đã ngả,trăng tàn
Thương nhớ …ai chim ơi cho nhắn gửi đôi lời
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
Trong cánh chim trời,sao chẳng thấy anh
Thương nhớ…ai..chim ơi cho nhắn gửi đôi lời
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
Trong cánh chim trời,sao chẳng thấy anh
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
Trong cánh chim trời,….sao chẳng thấy anh….

Trình bày:   Ca sỹ Thu Huyền

Sponsor Links