ĐK:
Vui ca hát lên bạn trẻ công giáo việt nam từ khắp bốn phương trời gặp gỡ sum vầy.cùng tuyên xưng đức tin hoà cung lời ca tôn vinh,tán dương chúc tụng tình yêu cha thắm xinh.mang trong tin mình dòng máu,xứng đáng miêu duệ con cháu,tiên nhân,thánh nhân bao đời,viết nên sử sách tuyệt vời vời rạng rỡ nơi nơi.
1.bạn ơi thắp sáng lên niềm tin,để danh cha trên trời hiển vinh.sống đúng tin mừng để thành chứng nhân hy vọng sáng tươi.bác ái là đây sứ mạng chúa trao mọi thời mọi nơi
2.nào ta mau tiến về nhà cha,niềm vui đang chan hoà gần xa.chứng tá tin mừng,loan truyền bốn phương sứ điệp mến thương.có chúa cùng đi trăm ngàn khó nguy ta còn sợ chi


Sponsor Links