Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn,

Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành.

Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ,

Và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.

DK:

Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh,

Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt lành.

Én về én lại xa mùa xuân không ở lại,

Bên anh em gần mãi nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào!


Sponsor Links