Nhạc sỹ: Tăng Nhật Tuệ

Cũng đã đến lúc em cần để anh ra đi rất xa
Ở nơi ấy anh không cần nghĩ cho em làm chi
Còn hơn cố níu tay để lòng ta thêm xa cách
Đành lòng cứ lặng câm và nhắm mắt không hề biết gì
Cũng chẳng thể nói cho dù một câu mong anh ở bên
Giọt nước mắt cũng chăng thể ướt đôi mi lạnh căm
Giờ mềm yếu phút giây để làm gì khi đã hết
Một người mãi ra đi một người bước buồn tênh trở về

Hãy cho em lặng im anh nhé
Người cứ ra đi đừng quay lại nhìn
Ngày tháng sẽ trôi trôi bình yên
em sẽ quên cuộc sống vắng em
Chỉ có riêng em yêu anh mà thôi
Dù sao cũng có anh sẽ ít buồn
Đừng nói với em thêm đôi lời chi
Hãy cứ yên lòng và bước đi
Giờ biết phải làm thế nào...
Cũng đã đến lúc em cần để anh ra đi rất xa
Ở nơi ấy anh không cần nghĩ cho em làm chi
Còn hơn cố níu tay để lòng ta thêm xa cách
Đành lòng cứ lặng câm và nhắm mắt không hề biết gì
Cũng chẳng thể nói cho dù một câu mong anh ở bên
Giọt nước mắt cũng chăng thể ướt đôi mi lạnh căm
Giờ mềm yếu phút giây để làm gì khi đã hết
Một người mãi ra đi một người bước buồn tênh trở về

Hãy cho em lặng im anh nhé
Người cứ ra đi đừng quay lại nhìn
Ngày tháng sẽ trôi trôi bình yên
em sẽ quên cuộc sống vắng anh
Chỉ có riêng em yêu anh mà thôi
Dù sao cũng có anh sẽ ít buồn
Đừng nói với em thêm đôi lời chi
Hãy cứ yên lòng và bước đi ....
Hãy cho em lặng im anh nhé
Người cứ ra đi đừng quay lại nhìn
Ngày tháng sẽ trôi trôi bình yên
Em sẽ quên cuộc sống vắng anh
Chỉ có riêng em yêu anh mà thôi
Dù sao cũng có anh sẽ ít buồn

Hãy cứ yên lòng và bước đi
Chẳng biết phải làm thế nào...
Lặng nhìn anh đi ... em phải làm sao đây

Mi Trần Trình bày:   Ca sỹ Mi Trần

Sponsor Links