Nhạc sỹ: Hạnh Nhân

ớ tạm biệt miền quê ta lên với núi ớ rừng, từ sông hồng , sông danh, sông đáy. anh cùng em lên vùng cao nguyên đá, ta cùng nhau thắp sáng cổng trời

ớ ớ ờ bước chân ta người công nhân xây dựng xây lên những công trình thuỷ điện sáng muôn nơi

về nho quế hôm nay cho ngày mai điện sáng bản làng
chàng trai dao cô gái mông câu hát then điệu khèn ngân nga, câu quan họ thắm điệu chèo tiếng suối reo đỉnh mờ mây bay hoà nhịp trống với xây dựng và lòng ta thầm ước bao đời. cùng bên nhau vai sát vai trong nắng mưa vực sâu dốc đứng nơi núi cao ánh điện về nối ước mong ngàn đời ta mơ, đời đẹp tươi trong ánh điện và lòng ta thầm ước bao đời

vùng cổng trời hôm nay đồng văn mèo vạc quê ta bừng sáng ánh điện về


Sponsor Links