Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới,
ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoà chan hoà,
nguyện xin Chúa thứ tha cho.
Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống,
tự hào với những công lao ngày qua ngày,
vượt bao cám dỗ cheo leo.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận,
Dù là phía cuối nơi sâu vực sâu.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn,
Dù nơi chót vót cao xanh.
Thái Dương tình rất bao dung, từ vô tận đến...
Con nhận ra, khi con tự thấy con sống,
Thật là rất tốt không chê vào đâu được,
Thì con đã quá kiêu căng.
Con quay xuống những người tội lỗi sa ngã,
Nặng lòng xét đoán chi li về bao điều,
Lại thêm ánh mắt khinh chê.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại,
Để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu,
Lại là chính lúc con đang quay lưng lại
Mặt trời Chúa sáng soi cho.
Chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ ?

Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha.
Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ...

Trình bày:   Ca sỹ Lm.xuanduong

Sponsor Links