Nhạc sỹ: Lời Việt Nguyên Lộc

-Lừng danh thế nhân một thanh thiên, tài đức in đậm sâu trong lòng người.
Diệt trừ tà gian cho khắp nơi bình an. Sáng chói tim hồng như ánh thái dương.
Sống giữa trần gian xua bao trái ngang. Xuất tuần khắp trời, mắt sáng rọi soi.
Lưu truyền danh khắp nơi, danh thế sáng ngời.
Đường đời in dấu trân, mang niềm tin đến khắp nơi.
Công đường dẫu bão giông suy xét tinh thông. Một lòng ghi sâu
Sáng soi khắp nơi. Người đời luôn ngóng đợi....Tối tăm dần lánh xa.
-Trời cao sáng soi một thanh thiên. Thiệt ác luôn định phân trong lòng người.
Vì người lầm than công lý mang trừ gian. Có ánh dường ngời soi bóng đêm tàn.
Đứng giữa trời cao, con tim ước ao.
Chỉ mong cõi đời chất ngất niềm vui.Trên đời bao sướng vui, nhấn thái chan hòa.
Nguyện thề đi khắp nơi. Soi rọi kẻ ác, trắng đen.
Trên đường thiên lý xa, đi khắp trong lòng.
Nhìn trời xanh trong. Người đời luôn ngóng đợi....Tối tăm dần lánh xa.


Sponsor Links