Nhạc sỹ: Ngô Nguyễn Trần_tâm Thơ

việt nam ơi việt nam ơi nước non ta ság ngời ngàn xưa này ah em cùg ca vag núi xah xah biển cả xah xah đây hoàng sa đây trườg sa ta vẫn tự hào đây tình thươg đây màu da ta nam trug bắc một nhà mình cùng nắm tay giữ mãi đến ngàn sau mình cùg nắm tay giữ mãi đến ngàn sau
thời gian trôi lời trên môi sáh vai nhau lớn rồi báo quốc này ah em cùg ca vag tiếg chim ca rộg lòg hiên ngag đây hoàg sa đây trườg sa ta vẫn tự hào đây tìh thương đây màu da ta nam trug bắc một nhà mình cùg nắm tay giữ mãi đến ngàn sau mình cùg nắm tay giữ mãi đến ngàn sau

Trình bày:   Ca sỹ Thiếu Nhi

Sponsor Links