Mùa đông đến từng chiếc lá rơi đầy sân....
Nhìn hàng cây giờ khô héo trong lạnh giá......
Biết một người đã xa phương nào,..
Biết lại một nỗi đau đâng trào..
Mình anh, xua tuyết rơi lạnh căm..

Còn đâu nữa ngày xưa ấy, ta gần nhau
Cùng chung bước, cùng tay nắm tay dạo bước.
Cùng đi trên phố đông tuyết rơi tình ta ấm nồng.
Mà giờ đây chỉ còn anh với nỗi buồn. (chỉ còn đây mùa đông trắng cô đơn mình anh.)

Mùa đông trắng tuyết rơi cho tim này thêm nhớ em
Mùa đông trắng bước đi cô đơn chờ ai, lòng tê tái.
Tìm hơi ấm lúc xưa ta trao về nhau, nhói đau.
Còn đâu nữa phút giây yêu thương chỉ còn anh, giữa con đường.

Còn đâu nữa ngày xưa ấy, ta gần nhau
Cùng chung bước, cùng tay nắm tay dạo bước.
Cùng đi trên phố đông tuyết rơi tình ta ấm nồng.
Mà giờ đây chỉ còn anh với nỗi buồn. (chỉ còn đây mùa đông trắng cô đơn mình anh.)

Mùa đông trắng tuyết rơi cho tim này thêm nhớ em
Mùa đông trắng bước đi cô đơn chờ ai, lòng tê tái.
Tìm hơi ấm lúc xưa ta trao về nhau, nhói đau.
Còn đâu nữa phút giây yêu thương chỉ còn anh, giữa con đường.

Thiên âN Trình bày:   Ca sỹ Thiên âN

Sponsor Links