Về nơi đây! Xa trần duyên, khai trí thêm, tâm bình yên, ngát hương từ của Thầy hiền, truyền Phật Pháp cho đàn con.
Giọng Thầy âm vang hồi chuông, tỉnh giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lợi tài, còn tham đắm nơi trần gian.
Chớ vương vấn câu lợi danh. Sắc tham đắm trong tử sanh. Quyết nuôi chí theo Phật đà. Sống tỉnh giác xa mê tà.
Mừng vui thay! Bao thiện duyên, chung ước nguyện, chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa, toả ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc trí sáng đời ta.
Về nơi đây! Vui thật vui, tay nắm tay, ta cười tươi, hát vang lời dầy tình người, thời gian nhé! Xin ngừng trôi.
Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu, nên khổ đau, tuổi xuân dần tàn từng ngày, nào hay biết, quay về mau.
Chớ vương vấn câu lợi danh. Sắc tham đắm trong tử sanh. Quyết nuôi chí theo Phật đà. Sống tỉnh giác xa mê tà.
Mừng vui thay! Bao thiện duyên, chung ước nguyện, chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa, toả ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc trí sáng đời ta.

Thanh Ngọc Trình bày:   Ca sỹ Thanh Ngọc

Sponsor Links