Nhạc sỹ: Cao Minh Thu

Bóng đêm buông nhẹ lơi, khúc ca nghe thật vui
Thế sao em ngồi đây chờ ai cho mắt em xanh ơ thờ
Hỡi con tim cuồng si đến đau thương mà chi
Viết lên đi bài thơ đời không mong muốn như ta được mơ.

Bước chân qua thời gian, để mong manh đừng tan
Dấu yêu xưa còn mang ngày vui quên những giây tư ưu phiền
Áo xanh bao lần phai, vết đau mang nặng vai
Nắng lên cho ngày mai còn mang hơi ấm tay trong vòng tay.

Ná na na nà na....

ĐK:
Hãy vui lên đi em cùng nhau ta nhảy cha cha
Hãy vui lên đi em cùng nhau ta ca í a í a
Bước đi cho đêm vui về trong khúc hát cha cha
Welcome to Yeucahat.com
Tiếng trống vang cho nhịp đàn đêm lả lơi.

Hãy vui lên đi em cùng nhau ta nhảy cha cha
Hãy vui lên đi em cùng nhau ta ca í a í a
Bước chân theo con tìm hoà chung khúc hát cha cha
Hãy để yêu thương người đến trong đêm này.


Sponsor Links