Nhạc sỹ: Vũ Trung đứC - Huỳnh Quốc Huy

Lặng im đi
Xin a thôi k nói ra bao lời, làm tim e nhói đau.
Hãy đi đi, đi theo con tim a đi, yêu thương, giờ đây đã phai phôi chẳng còn.
Thời gian qua, ở bên nhau, có vui đâu, mà a vấn vương.
Chẳng tin anh, giờ đây vẫn yêu, chớ nên thương hại e mãi thế!
Chỉ vì tim em, yêu người thôi, chỉ vì trong em còn yêu. Yêu rất sâu nỗi đau em đã trao!
Là vì tim em luôn đợi mong, tự mình lừa dối chính em, là anh vẫn còn yêu rất nhiều!
Người hãy đi xa thật xa, xa, xin anh chớ quay về!
Đã quá nhiều gian dối, phía sau anh.
Em sẽ không quên những điều, mà ngỡ mãi còn. Những ngọt ngào yeu dấu, mới đây thôi, vỡ tan rồi!
Hm.. It's enough for me! I don't need your commiseration! I just want you, to get, out, of my life!
Người hãy đi xa thật xa, xa!
Những ngọt ngào yêu dấu, mới đây thôi. Vỡ tan rồi!


Sponsor Links