Nhạc sỹ: Duy Mạnh

khi ta nhiều tiền thì ai cũng muốn vây lấy.xem như anh em huynh đệ ngày tháng say sưa.Bao nhiêu câu khen bằng lời chót lưỡi đầu môi,cho ta bay cao ngã đau nào ta có biết.Để rồi giờ này chẳng còn bóng dáng ai hết,khi ta lỡ bước sa cơ tình cũng sa theo,tìm gặp nhờ người mà sao khó quá đi thôi,có lẽ lúc xưa vì tiền ta mới thân nhau.lòng người đa đoan nên ta có biết đâu là trắng hay đen,giờ mới vỡ lẽ hỡi ôi ta đã trắng tay,ta lang thang cô đơn cũng chẳng thấy ai ban chút tình . giờ ta mới thấy hối tiếc với những tháng ngày đã trôi qua.ngày xưa nếu ta sống với đời tốt hơn,biết giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn như ta lúc này .thì giờ đây ta đâu có hối tiếc khi mình lỡ sa cơ nào ta có biết nghĩ đến những điều đó đâu thôi ta xin ăn năn mong đời thứ lỗi cho ta để ta tạ ơn cuộc đời...............


Sponsor Links