Nhạc sỹ: Khánh đơN

Có một người từng đêm buồn nhìn vì sao ở trên trời cao chắp hai tay thầm ước ao hình bóng em sẽ mãi chìm sâu
Nhớ một chiều mùa đông về mình cùng nhau ở trên đồi cao sát vai nhau ngồi rất lâu nghe mùi hương gió đông đang về

ĐK:
Rồi xuân đến, khi đông tàn, tình ta cũng vội vàng vỡ tan, cũng vì em, em dối gian, cũng vì anh, anh quá tin.
Mùa đông đến hương không còn, còn chăng cũng là mùi giá băng, giữa màn đêm, anh nhớ em, vì em trái tim anh lạnh lùng.


Sponsor Links