Nhạc sỹ: A Tuân

Hạnh phúc kia với bao người. Còn tìm kiếm mãi nhưng có được đâu. Người ta cứ mãi kiếm tìm, những điều xa xôi xa tầm tay với. Hạnh phúc với em chỉ là. Được gần anh bên anh thế thôi. Anh có dám bên em cùng em đi suốt con đường đời. Anh sẽ cầm tay anh dắt em theo. Cùng anh sánh bước trên đường yêu. Chỉ cần bên cạnh nhau dẫu có ra sao dẫu thế nào. Anh sẽ chở che lo lắng cho em. Chẳng cần biết mai sau ra làm sao. Thì em sẽ nguyện xin yêu mãi anh. Dẫu có thế nào.


Sponsor Links