Nhạc sỹ: Nhạc Hoa Lời Việt

Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui

Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi

Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng

Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân

Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai

Em giờ đây nỡ quen mối tình giàu

Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau

Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau

Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu

Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu

Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi

Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi

Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa

Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá

Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa

Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ

Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao với lên

Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng

Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau

Con đường chia hai ngã đành cách xa

Con đường chia hai ngã đành cách xa

Con đường chia hai ngã phải cách xa

Vân Du Trình bày:   Ca sỹ Vân Du

Sponsor Links