Nhạc sỹ: Dật Hanh

1.

Nếu tôi đừng sinh ra

Ai sẽ viết bài ca này

Nếu tôi không là tôi

Ai sẽ nói lời yêu em

Nếu tôi không gặp em

Chẳng hay ai sẽ yêu tôi

Nếu ta đừng chia xa

Chắc gì ta dám nói yêu nhauĐK.

Nếu Trái Đất ngừng quay

Anh cũng sẽ yêu em suốt đời

Mặt Trời nếu không còn sáng soi

Anh xin làm ánh nến soi đường em đi

Nếu bão tố về đây

Anh mong được ở mãi bên người

Cho đôi mình cùng nhau đi tới

Những thiên đường2.

Nếu sông đừng trôi đi

Ai sẽ đứng đợi cuối nguồn

Nếu mây không còn bay

Ai sẽ thấy trời mênh mông

Nếu mưa không còn rơi

Làm sao cây trái đơm bông

Nếu không còn chia phôi

Chắc gì nỗi nhớ sẽ miên manĐK.

Nếu Trái Đất ngừng quay

Anh cũng sẽ yêu em suốt đời

Mặt Trời nếu không còn sáng soi

Anh xin làm ánh nến soi đường em đi

Nếu bão tố về đây

Anh mong được ở mãi bên người

Cho đôi mình cùng nhau đi tới

Những thiên đườngCho đôi mình cùng nhau đi tới

Những thiên đường

Dật Hanh Trình bày:   Ca sỹ Dật Hanh

Sponsor Links