Nhạc sỹ: Nguyễn Công Thắng

 Lời 1 Em đã thay đổi thật rồi phải không em ? Từ ánh mắt em nhìn anh không còn như trước Những ngọt ngào quan tâm lúc xưa, đâu rồi? Mà giờ đây sao chỉ thấy hờ hững Khoảng cách ấy một ngày lần lại rời xa hơn Rồi cũng đến lúc em nói câu mình chia tay Nỗi buồn và cô đơn cố đem đi tìm Thì làm sao anh có thể quên đi Những kỷ niệm khi ấy anh vẫn giữ trong tim Để làm gì em ơi khi em đã buông vòng tay Chỉ làm cho vết thương này thêm lớn dần Thì làm sao có thể khâu lại lành đây? Chỉ là em không hiểu không biết đấy thôi Rằng một khi yêu ai đâu dễ gì để quên đi Cũng bởi do trái tim anh đã nguội lạnh Nên không còn cảm giác yêu thương một ai  Lời 2 Khoảng cách ấy một ngày lần lại rời xa hơn Rồi cũng đến lúc em nói câu mình chia tay Nỗi buồn và cô đơn cố đem đi tìm Thì làm sao anh có thể quên đi Khoảng cách ấy một ngày lần lại rời xa hơn Rồi cũng đến lúc em nói câu mình chia tay Nỗi buồn và cô đơn cố đem đi tìm Thì làm sao anh có thể quên đi Những kỷ niệm khi ấy anh vẫn giữ trong tim Để làm gì em ơi khi em đã buông vòng tay Chỉ làm cho vết thương thêm lớn dần Thì làm sao có thể khâu lại lành đây? Chỉ là em không hiểu không biết đấy thôi Rằng một khi yêu ai đâu dễ gì để quên đi Cũng bởi do trái tim anh đã nguội lạnh Nên không còn cảm giác yêu thương một ai.


Sponsor Links