Nhạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành

Nếu đã yêu ai thật lòng tình cảm trong ai đều chỉ có một

Cả thế giới trong ai mãi chỉ một người.

Cảm giác không thể giải bày người khác không thể nào sánh bằng

Dù người đó dẫu có tốt như thế nào!

Dẫu biết yêu nhau là khỗ đau hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu!

Mà tình yêu khi chia tay rất là đau chẳng biết phải làm thế nào?

Phải sống ra sao khi không có người và nỗi đau chẳng biết đến cỡ nào?

ĐK:

Nhưng khi đã mất nhau rồi mới biết em ko phải là tất cả!

Dẫu đớn đau nhiều rồi cũng sẽ vượt qua

Chỉ là thời gian làm chìm lắng trong tim mỗi người

Và cảm xúc mới sẽ đến thay thế một người.

Nếu đã yêu ai thật lòng tình cảm trong ai đều chỉ có một

Cả thế giới trong ai mãi chỉ một người

Cảm giác không thể giải bày người khác không thể nào sánh bằng

Dù người đó dẫu có tốt như thế nào!

Dẫu biết yêu nhau là khỗ đau, hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu!

Mà tình yêu khi chia tay rất là đau, chẳng biết phải làm thế nào?

Phải sống ra sao khi không có người và nỗi đau chẳng biết đến cỡ nào?

ĐK:

Nhưng khi đã mất nhau rồi mới biết em ko phải là tất cả!

Dẫu đớn đau nhiều rồi cũng sẽ vượt qua

Chỉ là thời gian làm chìm lắng trong tim mỗi người

Và cảm xúc mới sẽ đến thay thế một người

Có những nỗi đau nào chẳng thể không vơi đi được?

Lá úa hoa tàn chồi mới kết nụ hoa

Một dòng máu mới lại chảy trong tim mỗi người

Làm hàn gắn vết thương còn đâu đấy!

Nhật Thiên Trình bày:   Ca sỹ Nhật Thiên

Sponsor Links