Hey girls ! đưa mắt sang đây

Ngắm nhìn bước chân rất mê say

Hey boys ! đưa mắt sang đây

Ngắm nhìn tôi đẹp nhất đêm nay

Dán mắt vào bước chân tôi

Bước từng bước vàng để lên ngôi

Dõi mắt theo bước chân tôi

On the high heels and make it real

Chorus :

NEVER GIVE UP

NOTHING CAN STOP ME NOW

NEVER GIVE UP

NO ONE CAN HOLD ME DOWN

NEVER GIVE UP

I MAKE MY DREAM COME TRUE

NEVER GIVE UP

IM GONNA BREAK THE RULES

Minh Hằng Trình bày:   Ca sỹ Minh Hằng

Sponsor Links