Đêm trắng qua sông dài 

Chợt nghe tiếng quốc dưới trăng 

Chim hỡi chim kêu bầy 

Mà như chim hót nhớ ai 

Từ ước mơ tương phùng 

Gọi giữa đêm não nùng 

cho con bạn tình chung 

Cho con bạn tình chung 

Hoa ơi, hoa đâu rồi 

Ngàn hương tóc xanh đâu rồi. 

Long lanh con sông dài 

Về đây nhớ một vầng trăng 

người có hẹn gì không 

Mà sao sóng lên mênh mang một giòng. 

Tình chỉ một lần qua 

Mà sao tiếc thương cả đời ta. 

Đêm trắng qua sông Hậu 

Chợt nghe tiếng quốc nhớ nhau. 

Chim hót nơi giang đầu 

Mà sao tê buốt cuối sông 

Người ấy xa ta rồi 

Còn tiếc chi mà gọi. 

Ơi con bạn tình ơi 

Ơi con bạn tình ơi.

Diễm Thuỳ Trình bày:   Ca sỹ Diễm Thuỳ

Sponsor Links