Bước chân lê dài dốc sỏi đường trơn 

Chiều in bóng mây trời tái tê buồn 

Tàn đông xế lòng cô lữ 

An phận chia mộng từ ly 

Lở duyên còn tác hợp được gì 

Cố chi đâu rồi tôi đã về đây 

Tìm hương dấu xưa lòng nét trang đài 

Ngàn thương mấy tuần trăng nhớ 

Chân mềm khuất dạng người xưa 

Ấy xót xa nhiều xin ngõ cùng ai 

[ĐK:] 

Bỡ ngỡ bàn tay trần trăm mến 

Lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im lìm 

Bơ vơ mềm môi vì rượu đắng 

Đong đầy đêm hoang vắng 

Thuốc tàn khói tay vàng. 

Bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu 

Đèn khuya đối thương bờ liễu ru sầu 

Ngoài kia vũ trụ đen tối 

Hai người cách biệt nổi trôi 

Bởi sao trời đổi sắc giành ngôi.

Diễm Thuỳ Trình bày:   Ca sỹ Diễm Thuỳ

Sponsor Links