Một mai qua cơn mê, 

Xa cuộc đời bềnh bồng 

Anh lại về bên em 

Ngày gió mưa không còn 

Nên đường dài thật dài, 

Ta mặc tình rong chơi 

Cùng nhau ta sẽ đi, 

Sẽ thăm bao nơi xưa, 

Vui một thuở lênh đênh 

Ta sẽ thăm từng người 

Sẽ đi thăm từng đường, 

Sẽ vô thăm từng nhà 

ĐK: 

Tình người sau cơn mê vẫn xanh 

Dù bao tháng năm đau thương dập vùi 

Trường quen vắng bóng mai ta lại về 

Cùng theo lũ em học hành như xưa 

Rồi đây qua cơn mê, 

Sông cạn lại thành dòng 

Suối về ngọt quê hương 

Mười ngón tay em dài 

Vun cuộc tình thật đầy 

Mơ toàn truyện trên mây. 

Còn tôi như cánh chim

Diễm Thuỳ Trình bày:   Ca sỹ Diễm Thuỳ

Sponsor Links