Anh ở biên thùy có nhớ không? 

Đêm nay có người đang ngóng trông (chờ) 

Nhớ anh lệ thắm khăn tay 

Ngắm con ngủ say giấc nồng 

Bẽ bàng mộng ước đêm Đông. 

Ôi buổi ban đầu mới biết nhau 

Đêm trăng ước mộng hai mái đầu 

Ước sao mình sống bên nhau 

Dẫu cho gió mưa bão bùng 

Thề yêu nhau đến muôn ngàn sau 

ĐK: 

Anh đi ải xa miệt mài 

Phong ba bước chân đường dài 

Niềm thương hòa chung non nước 

Hẹn nhau ngày mai thái bình 

Tình đôi ta mãi không lìa xa. 

Xuân sẽ không về lúc chiến chinh 

Mang theo cuối trời câu khấn nguyện 

Nhớ anh nhìn bóng con thơ 

Tiếng ru nét môi mỉm cười 

Niềm tin yêu xóa tan sầu thương...

Diễm Thuỳ Trình bày:   Ca sỹ Diễm Thuỳ

Sponsor Links